بهترین روش نصب ردیاب

  • نصب را به نصاب متخصص بسپارید
  • به نمایندگی های مجاز مراجعه کنید
  • اگر خودتان نصب میکنید حتما از بخش پشتیبانی مشورت بگیرید
  • نصب در زمان کم الزاما نصب خوبی نمیباشد حتما سعی کنید تمیز و اصولی نصب انجام شود

بهترین محل نصب آنتن

  • دستگاه های ردیاب خودرو آهنربایی و مدلهای جدید ردیاب سیمی دارای آنتن داخلی هستند اما با این اوصاف هنوز هم دستگاه های ردیاب خودرویی در بازار وجود دارند که آنتن جداگانه دارند. با توجه به نیاز مبرم دستگاه ردیاب به آنتن باید محل دقیقی برای نصب آنتن معین کنید. ستون ماشین می تواند بهترین محل برای نصب آنتن ردیاب باشد زیرا در بالاترین نقطه ماشین قرار دارد و به خوبی سیگنال ماهواره ای را دریافت می کند.
Go on top